Svenska Woody AB - Nordic Suppliers
Annons

Svenska Woody AB

Produkter
Trädörrar
Spånskivor
Fönsterkarmar
Tegelplattor
Brädor
Dörrar
Plankor
Plywood
Träprodukter
Barrvirkesbjälkar
Bitumenfilt
Fasadbeklädnad av keramik
Glaserat keramiskt tegel
Ljudisolering av stenull
Parkettgolvbeläggning
Sidokarmar för fönster
Träfönster
Träullsplattor
Vikdörrar i trä
Värmeisolerande mineralfibermaterial
Garderober för hushåll
Detaljhandelstjänster för metallprodukter
Tillsatsmedel för betong for undervattensbruk
Rör av keramik
Trätrappor
Etableringsår
1985
Antal anställda
1
Årsomsättning (SEK)
780 000
Årsomsättning (EUR)
73 172
Aktiekapital (SEK)
100 000
Organisationsnummer
5562583590
Balans/Resultat kSEK 2017-12-01 2016-12-01 2015-12-01
Årsomsättning (3 senaste åren) 780 806 896
Res f avskrivningar 378 376 149
Finansnetto 116 116 86
Res e avskrivningar 378 376 149
Resultat före skatt 495 492 235
Årets resultat 495 492 235
Tillgångar 1318 874 455
Obeskattade reserver 0 0 0
Skulder 704 262 100
Eget kapital 615 612 355
Vinstmarginal (%) 63.85 61.54 26.67
Balanslikviditet (%) 185.8 329.77 445
Avkastning på eget kapital (%) 80.49 80.39 66.2
Styrelsemedlem
Kenth Harry Johansson

Kontaktinformation

Genvägar

Huvudprodukt
Producent
Distributör
Tjänsteleverantör
Importör
Exportör

Use of cookies

We use cookies to provide the best experience to our users and to improve their navigation. By using our website, you agree to our cookie policy.