LarsLap International AB - Nordic Suppliers
Annons

LarsLap International AB

Produkter
Slippulver
Belagda slipark
Läppningsmaskiner för metall
Bärbara elektriska polermaskiner
Polermaskiner till metallskivor
Pneumatiska manuella sandningsmaskiner
Belagda slipskivor
Naturliga slipkorn
Syntetiska slipkorn
Horisontella planslipmaskiner för metallbearbetning
Ventilslipmaskiner för metaller
Ventilsätesslipmaskiner för metaller
Slipmedel av diamant
Slipmedel av kiselkarbid
Slipmedelsbeläggningar
Graderade slippulver
Polermedel
Slippulver för läppning
Etableringsår
1996
Antal anställda
9
Årsomsättning (SEK)
10 318 000
Årsomsättning (EUR)
967 237
Aktiekapital (SEK)
100 000
Bank
Swedbank
Organisationsnummer
5565377602
Balans/Resultat kSEK 2017-12-01 2016-12-01 2015-12-01
Årsomsättning (3 senaste åren) 10318 11359 11541
Res f avskrivningar 934 42 1103
Finansnetto -299 -286 -217
Res e avskrivningar 831 -61 1020
Resultat före skatt 413 -16 472
Årets resultat 353 -41 355
Tillgångar 9227 8586 7895
Obeskattade reserver 119 0 330
Skulder 8278 8109 7047
Eget kapital 830 477 518
Vinstmarginal (%) 8.05 -0.54 9.44
Balanslikviditet (%) 279.66 248.48 197.39
Avkastning på eget kapital (%) 58.1 -72.54 106.14
VD
Ulf Christian Mossberg
Styrelsemedlem
Kjell Christer Larsson
Styrelseordförande
Yongjun Zhu
Inköp
Patrick Liedberg
Logistik
Astrid Ahlberg (Backoffice)
Försäljning
Jan Hansson
Försäljning
Christian Mossberg
Marknad
Christian Mossberg
Personal
Christian Mossberg
Produktutveckling
Björn Carlsson
Varumärkensnamn
Hi Force (VM)
Italcontrol (VM)
Lamplan (VM)
LarsLap (VM)
LL Nordic (VM)

Kontaktinformation

Genvägar

Huvudprodukt
Producent
Distributör
Tjänsteleverantör
Importör
Exportör

Use of cookies

We use cookies to provide the best experience to our users and to improve their navigation. By using our website, you agree to our cookie policy.