Osby Parca Division (Enertech AB) - Nordic Suppliers
Annons

Osby Parca Division (Enertech AB)

Produkter
Värmepannor
Ångpannor
Galler för värmepannor
Eldare för värmepannor av metall
Industriella ångpannor
Datoriserade värmepannor
Elpannor
Gaseldade värmepannor
Handreglerade värmepannor
Industriella pannor för termiska vätskor
Mobila värmepannor
Oljeeldade värmepannor
Värmepannor för pellets
Värmepannor för sågspån
Värmepannor för varmvattenberedare
Värmepannor i gjutjärn
Värmepannor i stål
Värmepannor med naturligt drag
Värmepannor med turbobrännare
Värmepannor till växthus
Gaseldade ångpannor
Oljeeldade ångpannor
Ångpannor för kemtvättar
Ångpannor för storkök
Ångpannor för värmecentraler
Etableringsår
1954
Moderbolag
NIBE Industrier AB (SE)
Dotterbolag
Värmeelementet i Osby AB (SE)
Bentone AB (SE)
CTC AB (SE)
Turboflame AB (SE)
Osby Parca AB (SE)
CTC Giersch AG
Enertech Belgium sprl
CTC Ferrofil A/S (NO)
Antal anställda
228
Årsomsättning (SEK)
651 512 000
Årsomsättning (EUR)
61 119 076
Aktiekapital (SEK)
27 000 000
Momsregistreringsnummer
SE556060226901
Organisationsnummer
5560602269
Balans/Resultat kSEK 2018-12-01 2017-12-01 2016-12-01
Årsomsättning (3 senaste åren) 651512 551593 539157
Res f avskrivningar 264095 248178 172707
Finansnetto 2415 2640 -1250
Res e avskrivningar 55994 34767 27318
Resultat före skatt 57009 39607 26868
Årets resultat 44203 30803 20860
Tillgångar 377972 368554 295072
Obeskattade reserver 6800 5400 7600
Skulder 129292 144489 101035
Eget kapital 191053 169850 139047
Vinstmarginal (%) 9.21 7.04 5.1
Balanslikviditet (%) 221.44 194.11 263.41
Avkastning på eget kapital (%) 29.81 21.53 18.04
VD
Jan Håkan Lennartsson
Styrelsemedlem
Annika Ingrid Maria Edvinsson
Styrelsemedlem
Richard Håkan Håkansson
Styrelseordförande
Klas Thomas Dahlberg
Styrelsemedlem
Lena Ann-Sofie Mariana Persson
Styrelsemedlem
Jan Håkan Lennartsson
Styrelsemedlem
Nils Wåge Larsson
Försäljning
Ola Svensson (Säljare)
Försäljning
Max Wallin (Exportsäljare)
Försäljning
Gert Johannesson (Försäljningschef)
Exportområden
Alla regioner

Kontaktinformation

Genvägar

Huvudprodukt
Producent
Distributör
Tjänsteleverantör
Importör
Exportör

Use of cookies

We use cookies to provide the best experience to our users and to improve their navigation. By using our website, you agree to our cookie policy.