Bameco AB - Nordic Suppliers
Annons

Bameco AB

Produkter
Bandtransportörer
Pneumatiska transportörer
Rulltransportörer
Lasttransportörer för bulkgods till lastbilar
Medbringarstransportörer för bulkgods
Mekaniska transportörer för bulkgods
Skruvtransportörer för bulkgods
Transportbandskedjor till bulkgods
Pneumatisk utrustning för hantering av pulver
Lyftutrustning för bulkgods
Installation av materialhanteringsutrustning
Valskrossar
Kundanpassad tillverkning av pneumatisk hanteringsutrustning
Återviningsanläggningar för sand
Formgivning av automatmaskiner
Konstruktion av materialhanteringsutrustning
Projektering av materialhanteringsutrustning
Roterande siktar
Siktar av metalltråd
Bandtransportörer för bulkmaterial
Bandtransportörer för enhetslaster
Pneumatiska rörtransportörer
Pneumatiska transportörer för pulver
Rulltransportörer för bulkgods
Rulltransportörer för enhetslaster
Etableringsår
2011
Årsomsättning (SEK)
12 093 000
Årsomsättning (EUR)
1 156 732
Aktiekapital (SEK)
50 000
Momsregistreringsnummer
SE556849517901
Organisationsnummer
5568495179
Balans/Resultat kSEK 2018-12-01 2017-12-01 2016-12-01
Årsomsättning (3 senaste åren) 12093 9961 8768
Res f avskrivningar 1511 1154 1691
Finansnetto 50 0 1
Res e avskrivningar 1511 1154 1691
Resultat före skatt 1324 539 1272
Årets resultat 1031 420 992
Tillgångar 6247 5203 3680
Obeskattade reserver 1135 897 782
Skulder 2080 2305 767
Eget kapital 2932 1902 1982
Vinstmarginal (%) 12.92 11.59 19.3
Balanslikviditet (%) 271.49 182.34 479.79
Avkastning på eget kapital (%) 41.66 45.29 66.48
VD
Nils Ove Eriksson
Styrelsemedlem
Nils Ove Eriksson
Styrelseordförande
Lars Åke Patrik Ingvarsson
Försäljning
Mathias Wigren (Försäljning projekt)
Marknad
Patrick Ingvarsson (Försäljning, service)
Produktutveckling
Dan Hedlund (Teknik)

Kontaktinformation

Genvägar

Huvudprodukt
Producent
Distributör
Tjänsteleverantör
Importör
Exportör

Use of cookies

We use cookies to provide the best experience to our users and to improve their navigation. By using our website, you agree to our cookie policy.