IUT Industriell Ugnsteknik AB - Nordic Suppliers
Annons

IUT Industriell Ugnsteknik AB

Produkter
Värmebehandlingsugnar för metaller
Kundanpassad tillverkning av ugnar
Elektriska ugnar
Kundanpassad tillverkning
Förvärmningsugnar till metaller
Gaseldade industriugnar
Härdugnar för kedjor
IR-ugnar för torkning
Ugnar för elektronikindustrin
Ugnar för färgindustrin
Ugnar för kemisk industri
Ugnar för varmpressning
Värmeugnar för svetsstavar
Tråg för värmebehandlingsugnar
Vertikala brännugnar
Målningsanläggningar för bilindustrin
Tillbehör till elektriska industriugnar
Torkutrustning för målarfärg
Gaseldade industriella förbränningsugnar
Industriella elektriska förbränningsugnar
Kundanpassad tillverkning av kylutrustning för industriellt bruk
Kundanpassad tillverkning av elektriska ugnar
Kundanpassad tillverkning av gasugnar
Kundanpassad tillverkning av oljeugnar
Roterande torkar för industriellt bruk
Etableringsår
2005
Moderbolag
IUT Holding AB (SE)
Årsomsättning (SEK)
2 392 000
Årsomsättning (EUR)
224 560
Aktiekapital (SEK)
100 000
Bank
SEB
Momsregistreringsnummer
SE556683371001
Organisationsnummer
5566833710
Balans/Resultat kSEK 2017-06-01 2016-04-01
Årsomsättning (3 senaste åren) 2392 21928
Res f avskrivningar 308 -2149
Finansnetto -2 -46
Res e avskrivningar 308 -2149
Resultat före skatt 306 -1114
Årets resultat 306 -1101
Tillgångar 2057 8352
Obeskattade reserver 0 0
Skulder 1258 7021
Eget kapital 466 159
Vinstmarginal (%) 13.13 -9.61
Balanslikviditet (%) 163.51 118.96
Avkastning på eget kapital (%) 56.28 0
VD
Dan Fredrik Berge
Styrelseordförande
Sven Olle Rinman
Styrelsemedlem
Dan Fredrik Berge
Administration
Susanne Hjertén
Ekonomi
Pia Olsson
Inköp
Joakim Merstrand
Försäljning
Fredrik Berge
Konstruktion
Mathias Rosenquist
Varumärkensnamn
IUT (VM)
Exportområden
Alla regioner

Kontaktinformation

Genvägar

Huvudprodukt
Producent
Distributör
Tjänsteleverantör
Importör
Exportör

Use of cookies

We use cookies to provide the best experience to our users and to improve their navigation. By using our website, you agree to our cookie policy.