Labkotec AB - Nordic Suppliers
Annons

Labkotec AB

Produkter
Fettavskiljare
Telemetrisystem med ultraljud
Vätskenivåbrytare
Tryckgivare för absolut tryck
Vätskenivålarm
Fettavskiljare av betong
Fettavskiljare av polyvinylklorid
Isdetektorer för vägytor
Läckagedetektorer för vätskor
Fjärrstyrda flödesmätare
Flödesmätare för slutan kanal
Flödesmätare för öppna kanaler
Industriella telemetrisystem med ultraljud
Telemetrisystem med ultraljud för vetenskapligt bruk
Avskiljare av betong
Avskiljare av glasfiberförstärkt plast för fetthaltigt vatten
Fettseparatorer av glasfiberförstärkt plast
Olja-vattenseparatorer av polyvinylklorid
Etableringsår
2009
Antal anställda
2
Årsomsättning (SEK)
3 289 000
Årsomsättning (EUR)
314 705
Aktiekapital (SEK)
100 000
Momsregistreringsnummer
SE556779294901
Organisationsnummer
5567792949
Balans/Resultat kSEK 2018-12-01 2017-12-01 2016-12-01
Årsomsättning (3 senaste åren) 3289 2572 2332
Res f avskrivningar 415 291 174
Finansnetto 0 -12 12
Res e avskrivningar 415 291 174
Resultat före skatt 15 8 6
Årets resultat 11 6 1
Tillgångar 992 752 651
Obeskattade reserver 0 0 0
Skulder 855 625 530
Eget kapital 137 127 121
Vinstmarginal (%) 12.62 11.31 7.98
Balanslikviditet (%) 116.02 119.04 122.83
Avkastning på eget kapital (%) 302.92 218.9 153.72
VD
Michael Thomas Gribert
Styrelsemedlem
Martin Baltscheffsky
Styrelseordförande
Michael Thomas Gribert
Styrelsemedlem
Janne Uusinoka
Varumärkensnamn
LabkoNet (VM)
Levelset S (VM)
POP 22EX (VM)
SET 1000 (VM)
SET 2000 (VM)
Agenturer
HT Hydrotechnik GmbH (DE)
HydroVision GmbH (DE)
Labkotec OY (FI)

Kontaktinformation

Genvägar

Huvudprodukt
Producent
Distributör
Tjänsteleverantör
Importör
Exportör

Use of cookies

We use cookies to provide the best experience to our users and to improve their navigation. By using our website, you agree to our cookie policy.