YIT Sverige AB - Nordic Suppliers
Annons

YIT Sverige AB

Etableringsår
1987
Antal anställda
202
Årsomsättning (SEK)
1 218 886 000
Årsomsättning (EUR)
113 091 033
Aktiekapital (SEK)
100 000
Momsregistreringsnummer
SE556297514301
Organisationsnummer
5562975143
Balans/Resultat kSEK 2017-12-01 2016-12-01 2015-12-01
Årsomsättning (3 senaste åren) 1218886 922994 911189
Res f avskrivningar -65892 -35185 18985
Finansnetto -6590 -3460 -18591
Res e avskrivningar -84622 -53156 2181
Resultat före skatt -91290 -55906 -14717
Årets resultat -91290 -55906 -14795
Tillgångar 453080 328409 281384
Obeskattade reserver 0 0 710
Skulder 339151 310959 236486
Eget kapital 112929 16497 42603
Vinstmarginal (%) -6.92 -5.73 -1.37
Balanslikviditet (%) 219.87 127.18 109.56
Avkastning på eget kapital (%) -80.84 -343.19 -38.06
Styrelsemedlem
Ilkka Juhani Salonen
Styrelsemedlem
Juha Jauhiainen
Styrelseordförande
Mika Kovero
Produktion
Lars Stendius (Affärsområdeschef/Infra project)
Produktion
Thomas Engblom (Affärsområdeschef/Beläggningsverksamhet, Sverige)

Kontaktinformation

Genvägar

Huvudprodukt
Producent
Distributör
Tjänsteleverantör
Importör
Exportör

Use of cookies

We use cookies to provide the best experience to our users and to improve their navigation. By using our website, you agree to our cookie policy.