Infranordic Shipping & Forwarding AB - Nordic Suppliers
Annons

Infranordic Shipping & Forwarding AB

Produkter
Sjöfrakttjänster
Lasttjänster
Sjötransporttjänster
Försäljningstjänster för import och export
Rådgivningstjänster för tullagstiftning
Speditionstjänster till havs
Tulltjänster för sjöfrakt
Containerdepåtjänster för skeppning
Internationell magasinering
Fraktkonsolideringstjänster
Internationell logistik
Fraktcontainerhantering för kajer
Frakttjänster
Lasthantering för hamnar
Lasttjänster för kuster
Färjetjänster för transport av fraktgods
Fraktförmedling för fraktcontainer
Internationella sjöfrakttjänster
Sjöfrakt av drycker
Sjöfrakttjänster på inre vattenvägar
Etableringsår
1997
Antal anställda
30
Årsomsättning (SEK)
128 513 000
Årsomsättning (EUR)
11 978 373
Aktiekapital (SEK)
100 000
Organisationsnummer
5565424347
Balans/Resultat kSEK 2018-12-01 2017-12-01 2016-12-01
Årsomsättning (3 senaste åren) 128513 111921 101508
Res f avskrivningar 2932 717 1725
Finansnetto -211 -218 -116
Res e avskrivningar 2577 383 1601
Resultat före skatt 1715 345 532
Årets resultat 1244 222 361
Tillgångar 31388 32923 21957
Obeskattade reserver 650 0 180
Skulder 26937 30367 19443
Eget kapital 3799 2556 2334
Vinstmarginal (%) 2.01 0.34 1.58
Balanslikviditet (%) 101.16 97.82 94.44
Avkastning på eget kapital (%) 55.43 6.46 60.28
VD
Lars Henrik Carlsson
Styrelseordförande
Ulf Peter Kristian Nevhagen
Styrelsemedlem
Lars Anders Joakim Tegelberg
Styrelsemedlem
Lars Henrik Carlsson
Styrelsemedlem
Stina Charlotta Gabrielsson
Marknad
Stina Gabrielsson

Kontaktinformation

Genvägar

Huvudprodukt
Producent
Distributör
Tjänsteleverantör
Importör
Exportör

Use of cookies

We use cookies to provide the best experience to our users and to improve their navigation. By using our website, you agree to our cookie policy.