JM Entreprenad AB - Nordic Suppliers
Annons

JM Entreprenad AB

Produkter
Byggnadskonstruktionstjänster
Tillverkningsanläggningar för förtillverkade hus
Tillverkningsmaskiner för förtillverkade hus
Byggtjänster för bostadsbyggnader
Byggtjänster för förtillverkade industribyggnader
Byggtjänster för högskolor
Byggtjänster för hotell
Byggtjänster för snabbköp
Byggtjänster för monterbara jordbruksbyggnader
Ekologiska byggtjänster
Konstruktion av religiösa byggnader
Konstruktionstjänster för parkeringshus
Konstruktionstjänster för äldreboenden
Etableringsår
1955
Moderbolag
Jm AB (SE)
Antal anställda
380
Årsomsättning (SEK)
2 127 660 000
Årsomsättning (EUR)
199 516 376
Aktiekapital (SEK)
100 000 000
Momsregistreringsnummer
SE556060883701
Organisationsnummer
5560608837
Balans/Resultat kSEK 2018-12-01 2017-12-01 2016-12-01
Årsomsättning (3 senaste åren) 2127660 2147483 1664959
Res f avskrivningar -252854 6748 43784
Finansnetto -3720 -3027 -2628
Res e avskrivningar -253550 6052 43088
Resultat före skatt -89270 825 1460
Årets resultat -89958 282 819
Tillgångar 1121966 1102085 863837
Obeskattade reserver 0 0 0
Skulder 1008827 911028 678394
Eget kapital 16672 106630 106348
Vinstmarginal (%) -11.92 0.28 2.59
Balanslikviditet (%) 110.28 119.93 125.78
Avkastning på eget kapital (%) 0 2.84 38.04
VD
Peter Olof Mattias Neuberg
Styrelsemedlem
Jan Sören Bergström
Styrelsemedlem
Lars-Olof Höglund
Styrelseordförande
Hans Johan Skoglund
Styrelsemedlem
Karl Fredrik Johansson
Styrelsemedlem
Paul Fredrik Lilja
Styrelsemedlem
Lars Benny Persson
Styrelsemedlem
Olof Thomas Nilsson

Kontaktinformation

Genvägar

Huvudprodukt
Producent
Distributör
Tjänsteleverantör
Importör
Exportör

Use of cookies

We use cookies to provide the best experience to our users and to improve their navigation. By using our website, you agree to our cookie policy.