Reaxcer AB - Nordic Suppliers
Annons

Reaxcer AB

Produkter
Vägtransporttjänster
Hantering av avfall
Gaturenhållning
Snöröjning
Uthyrning av avfallscontainrar
Bortforsling av avfallscontainrar
Disponering av metallskrot
Uppsamlingstjänster för avfall
Transport med tippfordon
Transporter av bulkcontainrar
Vägtransport av byggmaterial
Vägtransport av grus
Vägtransport av kylgods
Vägtransport av rivningsavfall
Vägtransport av stockar
Återvinning av byggavfall
Återvinning av byggmaterial
Antal anställda
87
Årsomsättning (SEK)
1 486 742 000
Årsomsättning (EUR)
139 415 779
Aktiekapital (SEK)
35 144 000
Momsregistreringsnummer
SE556687885501
Organisationsnummer
5566878855
Balans/Resultat kSEK 2018-12-01 2017-12-01 2016-12-01
Årsomsättning (3 senaste åren) 1486742 1354021 1216584
Res f avskrivningar 14927 28164 21484
Finansnetto -1791 -1204 -691
Res e avskrivningar 5766 18649 13812
Resultat före skatt 3964 17419 13076
Årets resultat 2695 12700 9499
Tillgångar 383402 375080 331876
Obeskattade reserver 0 0 0
Skulder 266136 261798 233320
Eget kapital 96069 93374 80674
Vinstmarginal (%) 0.42 1.41 1.17
Balanslikviditet (%) 116.65 120.11 118.45
Avkastning på eget kapital (%) 4.13 18.66 16.21
VD
Michael Joseph Schahine
Styrelseordförande
Bo Tommy Ottosson
Styrelsemedlem
Per Conny Sören Myhr
Styrelsemedlem
Ulf Mikael Ejenstam
Styrelsemedlem
Gudrun Katarina Revelj
Styrelsemedlem
Ronny Arvid Ivar Fyhr
Styrelsemedlem
Kurt Rikard Andersson
Styrelsemedlem
Erik Magnus Melinder
Styrelsemedlem
Mats Erik Jonas Pålsson
Marknad
Roger Jönsson
Exportområden
Skandinavien
Exportländer
Norge

Kontaktinformation

Genvägar

Huvudprodukt
Producent
Distributör
Tjänsteleverantör
Importör
Exportör

Use of cookies

We use cookies to provide the best experience to our users and to improve their navigation. By using our website, you agree to our cookie policy.