Perstorp Holding AB - Nordic Suppliers
Annons

Perstorp Holding AB

Produkter
Polyoler
Primära alkoholer
Natriumföreningar
Organiska föreningar
Karboxylsyror
Salter
Organiska syror
Ftalsyraanhydrid
Kreosot från stenkolstjära
Kaprolaktonpolymerer
Tillsatsmedel för siloprodukter
Natriumformaldehydbisulfat
Natriumklorid
Neopentylglykol
Pentaerytritol
Trimetylolpropran
Allylalkohol
Butanol
Propanol
Propionaldehyd
Trimetylolpropanestrar
Myrsyra
Ättiksyra
Propionsyra
Kalciumformiat
Etableringsår
2004
Dotterbolag
Perstorp Financial Services AB (SE)
Antal anställda
1 526
Årsomsättning (SEK)
12 436 000 000
Årsomsättning (EUR)
1 157 999 301
Aktiekapital (SEK)
500 000
Bank
Svenska Handelsbanken
Momsregistreringsnummer
SE556667420501
Organisationsnummer
5566674205
Balans/Resultat kSEK 2018-12-01 2017-12-01 2016-12-01
Årsomsättning (3 senaste åren) 2147483 2147483 2147483
Res f avskrivningar 16240000 3469000 15312000
Finansnetto 1870000 1914000 2120483
Res e avskrivningar 1185000 1369000 1206000
Resultat före skatt -685000 -85000 -1134000
Årets resultat 45000 -95000 -1132000
Tillgångar 2147483 2147483 2147483
Obeskattade reserver 0 0 0
Skulder 4294966 4294966 4294966
Eget kapital -2147483 -2147483 -2147483
Vinstmarginal (%) 55.18 74.46 55.46
Balanslikviditet (%) 100 100 100
Avkastning på eget kapital (%) 0 0 0
VD
Jan Joel Aron Secher
Styrelsemedlem
Brendan Matthew Cummins
Styrelseordförande
Tore Bertil Bertilsson
Styrelsemedlem
Karin Erika Markides
Styrelsemedlem
Nils Klas Ingvar Gard
Styrelsemedlem
Jan Joel Aron Secher
Styrelsemedlem
Ragnar Hellenius
Styrelsemedlem
Anders Karl-Axel Magnusson
Styrelsemedlem
Gerry Mikael Benjamin Ackert
Styrelsemedlem
Lars Jesper Fahlén
Styrelsemedlem
Fabrice Fouletier

Kontaktinformation

Genvägar

Huvudprodukt
Producent
Distributör
Tjänsteleverantör
Importör
Exportör

Use of cookies

We use cookies to provide the best experience to our users and to improve their navigation. By using our website, you agree to our cookie policy.