KH Pack AB - Nordic Suppliers
Annons

KH Pack AB

Produkter
Kartongaskar
Kundanpassad tillverkning
Kartongkärnor med bikakestruktur
Skiljeväggar av wellpapp
Kartonger av wellpapp
Lastpallar av papp
Wellpapper
Behållare av wellpapp för farliga kemikalier
Lastpallscontainrar
ESD-emballage
Emballageformar av wellpapp
Fodrade askar av wellpapp
Lackade kartonger av wellpapp
Transportlådor av kartong för farligt gods
Vattentäta kartonger av wellpapp
Kundanpassad tillverkning av lastpallar
Kundanpassad tillverkning av wellpappkartonger
Etableringsår
2002
Antal anställda
1
Årsomsättning (SEK)
634 000
Årsomsättning (EUR)
59 093
Aktiekapital (SEK)
100 000
Momsregistreringsnummer
SE556630560201
Organisationsnummer
5566305602
Balans/Resultat kSEK 2017-12-01 2016-12-01 2015-12-01
Årsomsättning (3 senaste åren) 634 674 797
Res f avskrivningar -135 -140 -34
Finansnetto -90 -76 -89
Res e avskrivningar -215 -288 -181
Resultat före skatt -305 -364 -271
Årets resultat -305 -364 -271
Tillgångar 2535 2632 2907
Obeskattade reserver 0 0 0
Skulder 2381 2492 2671
Eget kapital 131 116 212
Vinstmarginal (%) -33.6 -41.39 -21.08
Balanslikviditet (%) 236.14 233.22 321.97
Avkastning på eget kapital (%) -232.82 -313.79 -127.83
VD
Per Åke Walter Sjöberg
Styrelsemedlem
Per Åke Walter Sjöberg
Exportområden
Skandinavien

Kontaktinformation

Genvägar

Huvudprodukt
Producent
Distributör
Tjänsteleverantör
Importör
Exportör

Use of cookies

We use cookies to provide the best experience to our users and to improve their navigation. By using our website, you agree to our cookie policy.