Eden Springs Scandinavia AB - Nordic Suppliers
Annonse tekst

Eden Springs Scandinavia AB

Produkter
Etableringsår
2002
Datterselskap
Eden Springs i Porla Brunn AB (SE)
Eden Springs (Sweden) AB (SE)
Eden Springs OY (FI)
Eden Springs Denmark A/S (DK)
Eden Springs Deutschland GmbH
Eden Springs (Norway) AS (NO)
Eden Springs SIA
Rent a Cooler OÜ
Rent a Cooler, UAB
Antall ansatte
28
Årsomsettning (SEK)
28 138 000
Årsomsettning (EUR)
2 639 657
Aksjekapital (SEK)
100 000
Organisasjonsnummer
5566232046
Balans/Resultat kSEK 2017-12-01 2016-12-01 2015-12-01
Årsomsetning (3 siste år) 28138 23365 21057
Res f avskrivninger -4621 1021 371
Finansnetto 3281 -17098 2560
Res e avskrivninger -4778 910 255
Resultat før skatt -1204 -14089 2815
Års resultat -1204 -14152 2213
Eiendeler 226846 221656 217444
Ubeskatte reserver 0 0 2500
Gjeld 127573 121178 100315
Egenkapital 99273 100476 114629
Vinstmargine (%) 0.96 -62.08 24.1
Balanslikviditet (%) 40.44 103.26 74.73
Avkastning på egenkapital (%) -1.54 -16.51 2.42
Styremedlem
Ron Zev Frieman
Styreleder
Veit Seemann
Styremedlem
Shane Douglas Perkey

Kontaktinformasjon

Snarveier

Hovedprodukt
Produsent
Leverandør
Tjenesteleverandør
Importør
Eksportør

Use of cookies

We use cookies to provide the best experience to our users and to improve their navigation. By using our website, you agree to our cookie policy.