Bameco AB - Nordic Suppliers
Annonse tekst

Bameco AB

Produkter
Rulletransportører
Transportbånd
Kjedetransportører for bulkvarer
Pneumatiske rørtransportører
Skrapertransportører for bulkvarer
Skruetransportører for bulkgods
Transportører for bulkvarer på lastebil
Løfteutstyr for bulkvarer
Pneumatiske håndteringsintrumenter for pulver
Installasjon av materialhåndteringsutstyr
Valseknusere
Sikter av metalltråd
Formgivning av materialhåndteringsutstyr
Konstruksjon av materialhåndteringsutstyr
Utforming av automatiske maskiner
Rulletransportører for bulkvarer
Transportører med ruller for stykkgods
Beltetransportbånd for bulkmaterialer
Transportører med belte for stykkgods
Etableringsår
2011
Årsomsettning (SEK)
12 093 000
Årsomsettning (EUR)
1 156 732
Aksjekapital (SEK)
50 000
MVA-nummer
SE556849517901
Organisasjonsnummer
5568495179
Balans/Resultat kSEK 2018-12-01 2017-12-01 2016-12-01
Årsomsetning (3 siste år) 12093 9961 8768
Res f avskrivninger 1511 1154 1691
Finansnetto 50 0 1
Res e avskrivninger 1511 1154 1691
Resultat før skatt 1324 539 1272
Års resultat 1031 420 992
Eiendeler 6247 5203 3680
Ubeskatte reserver 1135 897 782
Gjeld 2080 2305 767
Egenkapital 2932 1902 1982
Vinstmargine (%) 12.92 11.59 19.3
Balanslikviditet (%) 271.49 182.34 479.79
Avkastning på egenkapital (%) 41.66 45.29 66.48
Daglig leder
Nils Ove Eriksson
Styremedlem
Nils Ove Eriksson
Styreleder
Lars Åke Patrik Ingvarsson
Salg
Mathias Wigren (Försäljning projekt)
Markedsføring
Patrick Ingvarsson (Försäljning, service)
Produktutvikling
Dan Hedlund (Teknik)

Kontaktinformasjon

Snarveier

Hovedprodukt
Produsent
Leverandør
Tjenesteleverandør
Importør
Eksportør

Use of cookies

We use cookies to provide the best experience to our users and to improve their navigation. By using our website, you agree to our cookie policy.