Reaxcer AB - Nordic Suppliers
Annonse tekst

Reaxcer AB

Produkter
Veitransport av bulkgods
Håndtering av avfall
Desponering av metallskrot
Snørydding
Gaterengjøring
Utleie av avfallscontainere
Transport med tipplaster
Transporttjenester for bulkcontainere
Veitransport av kjøltevarer
Veitransport av rivningsavfall
Veitransport for bygningsmaterialer
Vejtransport av grus
Antall ansatte
87
Årsomsettning (SEK)
1 486 742 000
Årsomsettning (EUR)
138 755 511
Aksjekapital (SEK)
35 144 000
MVA-nummer
SE556687885501
Organisasjonsnummer
5566878855
Balans/Resultat kSEK 2018-12-01 2017-12-01 2016-12-01
Årsomsetning (3 siste år) 1486742 1354021 1216584
Res f avskrivninger 14927 28164 21484
Finansnetto -1791 -1204 -691
Res e avskrivninger 5766 18649 13812
Resultat før skatt 3964 17419 13076
Års resultat 2695 12700 9499
Eiendeler 383402 375080 331876
Ubeskatte reserver 0 0 0
Gjeld 266136 261798 233320
Egenkapital 96069 93374 80674
Vinstmargine (%) 0.42 1.41 1.17
Balanslikviditet (%) 116.65 120.11 118.45
Avkastning på egenkapital (%) 4.13 18.66 16.21
Daglig leder
Michael Joseph Schahine
Styreleder
Bo Tommy Ottosson
Styremedlem
Per Conny Sören Myhr
Styremedlem
Ulf Mikael Ejenstam
Styremedlem
Gudrun Katarina Revelj
Styremedlem
Ronny Arvid Ivar Fyhr
Styremedlem
Kurt Rikard Andersson
Styremedlem
Erik Magnus Melinder
Styremedlem
Mats Erik Jonas Pålsson
Markedsføring
Roger Jönsson
Eksportområder
Skandinavien
Export countries
Norge

Kontaktinformasjon

Snarveier

Hovedprodukt
Produsent
Leverandør
Tjenesteleverandør
Importør
Eksportør

Use of cookies

We use cookies to provide the best experience to our users and to improve their navigation. By using our website, you agree to our cookie policy.