Rolls-Royce AB - Nordic Suppliers
Annons

Rolls-Royce AB

Etableringsår
1936
Dotterbolag
Stone Vickers Ltd
Rolls Royce Marine Deutschland GmbH
Rolls Royce SARL
Rolls Royce Italia Srl
Rolls Royce Hong Kong Ltd
Rolls Royce Australia Pty
Kamewa do Brasil Equipmentos Ltda
Antal anställda
350
Årsomsättning (SEK)
1 264 560 000
Årsomsättning (EUR)
140 366 160
Aktiekapital (SEK)
23 000 000
Momsregistreringsnummer
SE556035500901
Organisationsnummer
5560355009
Balans/Resultat kSEK 2012-12-01 2011-12-01 2010-12-01
Årsomsättning (3 senaste åren) 1264560 1909135 1736971
Res f avskrivningar 68345 179367 55450
Finansnetto 47563 -16085 11382
Res e avskrivningar 55787 165850 40363
Resultat före skatt 103350 149765 51745
Årets resultat 88852 110377 38399
Tillgångar 1314430 1982609 1801738
Obeskattade reserver 0 0 0
Skulder 888664 1638487 1571421
Eget kapital 243016 154164 43787
Vinstmarginal (%) 11.42 9.28 4.19
Balanslikviditet (%) 146.71 133.94 119.39
Avkastning på eget kapital (%) 42.53 97.15 118.17
Företagsledning
Hans Johansson (platschef)
Styrelse
Martin Hall (ledamot)
Styrelse
Lars Uno Andersson (ledamot)
Styrelse
Sauli Allan Eloranta (ledamot)
Styrelse
Hans Rolf Johansson (ledamot)
Styrelse
Per Mikael Svensson (ledamot)
Styrelse
Michel Toutant (ledamot och ordförande)
IT
Anders Hahne
Ekonomi
Monika Gordon
Inköp
Lars-Johan Mårgård
Försäljning
Mats Johansson
Produktion
Stefan Elm
Information
Anders Pettersson
Varumärkensnamn
KAMEWA (VM)
Rolls-Royce (VM)
Exportområden
Alla regioner

Kontaktinformation

Genvägar

Huvudprodukt
Producent
Distributör
Tjänsteleverantör
Importör
Exportör