TOOLS Sverige AB - Nordic Suppliers
Annons

TOOLS Sverige AB

Produkter
Slipklossar
Borrkronor
Fräsar
Kundanpassad tillverkning
Slipskivor
Gasslangar
Slippulver
Sågblad
Gummiduk
Borrhuvuden
Gummislangar
Körnare
Svetsstavar
Slipmedel av diamant
Slipmedel av järnlegeringar
Slipmedel av kiselkarbid
Slipmedel av plast
Slipmedel för skoindustrin
Slipmedel för vibrationspolering
Slipmedel till blästring
Slipmedelsbeläggningar
Borrchuckar
Chuckar till datorstyrda verktygsmaskiner
Fräschuckar
Gängskärningschuckar
Etableringsår
1954
Antal anställda
255
Årsomsättning (SEK)
666 966 000
Årsomsättning (EUR)
74 033 226
Aktiekapital (SEK)
10 000 000
Momsregistreringsnummer
SE556060588201
Organisationsnummer
5560605882
Balans/Resultat kSEK 2013-03-01 2012-03-01 2011-03-01
Årsomsättning (3 senaste åren) 666966 322318 298497
Res f avskrivningar -146736 -29921 -4255
Finansnetto -5466 -123 -39799
Res e avskrivningar -148171 -30946 -5142
Resultat före skatt -153637 -31147 -45133
Årets resultat -114698 -21862 -42974
Tillgångar 651171 224456 216784
Obeskattade reserver 951 951 873
Skulder 590688 206948 203515
Eget kapital 58678 15792 11638
Vinstmarginal (%) -22.18 -8.24 -14.13
Balanslikviditet (%) 242.48 230.17 219.61
Avkastning på eget kapital (%) -258.81 -188.56 -366.37
Företagsledning
Stig Erik Torbjörn Eriksson (verkst dir)
Styrelse
Eva Cecilia Hemb (ledamot)
Styrelse
Stig Erik Torbjörn Eriksson (ledamot)
Styrelse
Ulf Christian Lilius (ledamot och ordförande)
Inköp
Bengt-Åke Franzén

Kontaktinformation

Genvägar

Huvudprodukt
Producent
Distributör
Tjänsteleverantör
Importör
Exportör