TOOLS Sverige AB - Nordic Suppliers
Annons

TOOLS Sverige AB

Produkter
Slipklossar
Borrkronor
Fräsar
Kundanpassad tillverkning
Slipskivor
Gasslangar
Slippulver
Sågblad
Gummiduk
Borrhuvuden
Gummislangar
Körnare
Svetsstavar
Slipmedel av diamant
Slipmedel av järnlegeringar
Slipmedel av kiselkarbid
Slipmedel av plast
Slipmedel för skoindustrin
Slipmedel för vibrationspolering
Slipmedel till blästring
Slipmedelsbeläggningar
Borrchuckar
Chuckar till datorstyrda verktygsmaskiner
Fräschuckar
Gängskärningschuckar
Etableringsår
1954
Antal anställda
606
Årsomsättning (SEK)
1 731 932 000
Årsomsättning (EUR)
192 244 452
Aktiekapital (SEK)
50 000 000
Momsregistreringsnummer
SE556060588201
Organisationsnummer
5560605882
Balans/Resultat kSEK 2014-03-01 2013-03-01 2012-03-01
Årsomsättning (3 senaste åren) 1731932 666966 322318
Res f avskrivningar -43568 -146736 -29921
Finansnetto -11106 -5466 -123
Res e avskrivningar -47480 -148171 -30946
Resultat före skatt -57635 -153637 -31147
Årets resultat -45576 -114698 -21862
Tillgångar 622988 651171 224456
Obeskattade reserver 0 951 951
Skulder 514639 590688 206948
Eget kapital 107468 58678 15792
Vinstmarginal (%) -2.71 -22.18 -8.24
Balanslikviditet (%) 240.82 242.48 230.17
Avkastning på eget kapital (%) -54.51 -258.81 -188.56
Företagsledning
Stig Erik Torbjörn Eriksson (verkst dir)
Styrelse
Eva Cecilia Hemb (ledamot)
Styrelse
Stig Erik Torbjörn Eriksson (ledamot)
Styrelse
Ulf Christian Lilius (ledamot och ordförande)
Inköp
Bengt-Åke Franzén

Kontaktinformation

Genvägar

Huvudprodukt
Producent
Distributör
Tjänsteleverantör
Importör
Exportör